dejavnosti
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Spletna učilnica Moodle
Twitter @OsNaklo
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Projekti  
   
  Shema šolskega sadja v šolskem letu 2013/14  
 
Naša šola je bila tudi v tem šolskem letu vključena v izvajanje sheme šolskega sadja. Projekt je ukrep skupne kmetijske politike EU, s katerim želijo doseči večje uživanje sadja in zelenjave pri učencih in s tem vplivati na izboljšanje prehranjevanja v mladostniški dobi. Šola je upravičena do povrnitve stroškov nabave sadja in zelenjave v vrednosti 6 EUR/učenca.

Učencem smo razdeljevali sveže sadje in zelenjavo poleg redne šolske prehrane. Razdeljevali smo enkrat tedensko ob sredah preko celega šolskega leta. Letos je bilo skupaj 19 razdelitev. Delili smo: grozdje 5-krat, jagode 4-krat, mandarine 4-krat, jabolka 2-krat, hruške 1-krat in kaki 1-krat. Od zelenjave smo delili korenje  in sicer 2-krat.
Učenci razredne stopnje so sadje pojedli v razredu skupaj z učiteljico. Učencem predmetne stopnje pa je bilo sadje na voljo v šolski jedilnici.
S shemo šolskega sadja želimo nadaljevati tudi v prihodnjem šolskem letu, saj so nad sadjem učenci navdušeni in ga z veseljem pojedo.

Zapisala : Nataša Černilec
     
 
 
 
 
     
OŠ Naklo, 2008