pouk  
 
 
 
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Spletna učilnica Moodle
Twitter @OsNaklo
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Predmetnik  

Predmetnik

PREDMET 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. 7. 8. 9.  
slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5  
matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4  
angleščina   2 2 2 3 4 4 3 3  
likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1  
glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1  
družba       2 3          
geografija           1 2 1,5 2  
zgodovina           1 2 2 2  
DKE              1 1    
spoznavanje okolja 3 3 3              
fizika               2 2  
kemija               2 2  
biologija               1,5 2  
naravoslovje           2 3      
narav. in tehnika       3 3          
tehn. in tehnologija           2 1 1    
gospodinjstvo         1 1,5        
šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2  
neobvezni izbirni predmet 1 2     2/11 2/11 2/11 2 2 2  
neobvezni izbirni predmet 2       1 1 1        
obvezni izbirni predmet 1             2/1 2/1 2/1  
obvezni izbirni predmet 2             1 1 1  
obvezni izbirni predmet 3             1 1 1  
oddelčna skupnost       0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  
  DEJAVNOSTI ŠTEVILO DNI LETNO
kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3  
naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4  
športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

V šolskem letu 2020/2021 bomo realizirali 190 dni pouka (deveti razredi 183 dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne in naravoslovne dneve, šolo v naravi, celodnevne ekskurzije itd.

Letno sta organizirana vsaj dva roditeljska sestanka:

  • ob začetku šolskega leta predstavimo letne projekte, delovni načrt šole, šolski red in delo v šoli;
  • drugi roditeljski sestanek bo februarja, ko se analizira delo v  oddelku in pripravi izobraževanje za starše.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
OŠ Naklo
 
 
domov | šola | dogodki | pouk | učenci | starši | zaposleni | vrtec