pouk  
 
 
 
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Spletna učilnica Moodle
Twitter @OsNaklo
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Izbirni predmeti  
Izbirni predmeti

Prvošolci obiskujejo neobvezni izbirni predmet prvi tuji jezik, ki je pri nas angleščina, od drugega leta šolanja je predmet obvezen za vse učence.

V 4., 5. in 6. razredu učenci obiskujejo neobvezne izbirne predmete, in sicer v Naklem nemščino, računalništvo, tehniko in šport, v Dupljah tehniko in računalništvo ter v Podbrezjah šport. 

V 7., 8. in 9. razredu se izvaja pouk obveznih in neobveznih izbirnih predmetov. Učenec izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Ponujamo izbirne predmete iz družbeno-humanističnega in iz naravoslovno-tehniškega sklopa, vendar učencu ni potrebno izbrati predmetov iz obeh sklopov. Spomladi naredimo izbor. Učencem in staršem je v pomoč brošura s predstavitvijo posameznih izbirnih predmetov, načinom izbire in drugimi posebnostmi.  Na račun obiskovanja javne glasbene šole je učenec lahko opravičen obiskovanja obveznega izbirnega predmeta.

Poleg tega imajo učenci možnost izbrati tudi neobvezni izbirni predmet, ki je pri nas drugi tuji jezik – nemščina.

 

Nabor izbirnih predmetov

Neobvezni: angleščina (1. razred), nemščina, šport, računalništvo, tehnika (4., 5., 6. razred)

Obvezni: filmska vzgoja 1, filmska vzgoja 2, filozofija za otroke, gledališki klub, izbrani šport, likovno snovanje 1, likovno snovanje 2, likovno snovanje 3, načini prehranjevanja, nemščina 1, nemščina 2, nemščina 3, obdelava gradiv – umetne mase, obdelava gradiv – les, obdelava gradiv – kovine, organizmi v naravnem in umetnem okolju, poskusi v kemiji, plesna delavnost – ples, računalniška omrežja, raziskovanje domačega kraja, ruščina 1, ruščina 2, sodobna priprava hrane, šport za zdravje, šport za sprostitev, turistična vzgoja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
OŠ Naklo
 
 
domov | šola | dogodki | pouk | učenci | starši | zaposleni | vrtec