šola  
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Spletna učilnica Moodle
Twitter @OsNaklo
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
 
  Vizitka  

Vizitka

Osnovna šola Naklo
naslov: Glavna cesta 47, 4202 Naklo
ravnatelj: Milan Bohinec
pomočnica ravnatelja:
mag. Tatjana Lotrič Komac (tel. 04 277 01 15)
telefon:
04 277 01 00
fax:
04 277 01 33
e-pošta: tajnistvo@os-naklo.si
čas uradnih ur (tajništvo)
:
8.00–10.00 in 12.00–14.00
IBAN: SI56 0110 0600 8339 210
matična št.: 1193830-000
ID št. za DDV: SI53817753
blagajna: 04 277 01 25
e-pošta blagajne: prehrana@os-naklo.si
šolski okoliš: Cegelnica, Malo Naklo, Naklo, Polica, Okroglo, Strahinj in Žeje

 

Podružnična šola Duplje
naslov: Sp. Duplje 2, 4203 Duplje
telefon: 04 257 72 99
e-pošta: ps.duplje@os-naklo.si
šolski okoliš: Sp. Duplje, Zg. Duplje, Zadraga

 

Podružnična šola Podbrezje
naslov: Podbrezje 120, 4202 Naklo
telefon: 04 533 14 22
e-pošta: ps.podbrezje@os-naklo.si
šolski okoliš: Bistrica, Gobovce, Podbrezje

 

Vrtec Mlinček, enota v Naklem 
naslov:
 Krakovo 73, 4202 Naklo
telefon: 04 277 01 00 
telefon oddelki/igralnice 1-6: 04 257 51 60
telefon oddelki/igralnice 7-12: 04 257 51 70 
pomočnica ravnatelja in svetovalna delavka: mag. Gabrijela Masten: 04 277 01 06
organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima: Nina Kavčič: 04 257 10 06
knjigovodja (plačilo vrtca, položnice): Marjana Logar: telefon: 04 277 01 43
e-pošta: vrtec.mlincek@os-naklo.si
IBAN: SI56 0110 0600 8339 210
matična št.: 1193830000
ID št. za DDV: SI53817753

 

Vrtec Jelka, enota v Dupljah
naslov: Sp. Duplje 2, 4203 Duplje
telefon: 04 257 14 64
e-pošta: vrtec.jelka@os-naklo.si

 


Ustanovitelj:
Ustanovitelj šole je Občina Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo. Zavod je bil ustanovljen 1. marca 1997 s sprejetjem Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Naklo.

Šolo upravljajo:
Šolo upravljata ravnatelj in svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja (David Celar, Nataša Zaletelj, Janko Jeglič), pet predstavnikov zavoda (Jana Ovsenik, Tanja Zaletel, Katja Lang, Tanja Kokalj, Jana Kogovšek) in trije predstavniki staršev (Klavdija Prevodnik, Anja Mihelič, Primož Tavčar).

Strokovni organi šole:

Strokovni organi šole so:

  • učiteljski zbor,
  • oddelčni učiteljski zbor,
  • razredniki in
  • strokovni aktivi.

Strokovna organa v vrtcu sta:

  • vzgojiteljski zbor in
  • strokovni aktiv vzgojiteljev.

 

   
 
OŠ Naklo
 
 
domov | šola | dogodki | pouk | učenci | starši | zaposleni | vrtec