učenci  
 
 
 
 
 
  projekti  
  kotički učiteljev  
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Spletna učilnica Moodle
Twitter @OsNaklo
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Šolska prehrana  
Šolska prehrana

Učenci so naročeni na malico, lahko se odločijo tudi za kosilo.

Cena malice (za šol. leto 2020/2021) je 0,80 € na dan, kosila 2,45 € na dan, cena dnevne oskrbe v OPB (kosilo in malica) pa 2,80 € na dan. Cena kosila za zunanje abonente je 4,27 € (vključno z DDV) na dan.

 

Vsi učenci malicajo med drugim odmorom, v času od 9.55 do 10.15. Kosilo dobijo po končanem pouku oziroma po šesti šolski uri.

Šolsko malico in kosilo starši odjavijo prek eAsistenta, v knjigovodstvu na telefonski številki 04 277 01 27 (Tanja Zaletel) ali po e-pošti prehrana@os-naklo.si. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi do 8.00 istega dne. Pravočasno odjavljeno malico in kosilo za tekoči mesec bomo upoštevali pri plačilu. Na centralni šoli izdajo kosil beležimo elektronsko. Pri knjiženju se bo uporabljala ista kartica kot v šolski knjižnici.

Stroške šolske malice in ostale finančne obveznosti morajo starši poravnati do roka, ki je naveden na položnici.


Subvencije za šolsko prehrano

Od 1. januarja 2020 je v veljavi nov Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-G). Sprememba zakona ZUPJS-G vpliva na spremembe glede subvencioniranja šolske prehrane, in sicer:

Subvencija za malico 
Po novem pripada subvencija za malice učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 545,98 evrov (prej: 53 % neto povprečne plače v RS).

Subvencija za kosilo 
Po novem pripada subvencija za kosila učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 370,86 evrov (prej: 36 % neto povprečne plače v RS).

Vloge za uveljavljanje subvencij malice in kosila ni potrebno posebej oddajati. Center za socialno delo določi subvencije za prehrano na  podlagi veljane odločbe o otroškem dodatku. Šola pridobi podatke o subvenciji preko Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja.

Starši otrok s subvencionirano prehrano so dolžni v primeru odsotnosti otroka upoštevati postopek odjave obrokov, ki velja tudi za ostale učence. Če tega ne storijo, se obrok polno zaračuna.

 

Če želite sporočiti svoje mnenje glede prehrane, posredovati idejo, pobudo itd., lahko pišete na elektronski naslov kuhinja@os-naklo.si.

   
 
OŠ Naklo
 
 
domov | šola | dogodki | pouk | učenci | starši | zaposleni | vrtec