učenci  
 
 
 
 
 
  projekti  
  kotički učiteljev  
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Spletna učilnica Moodle
Twitter @OsNaklo
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Knjižnica  
Šolska knjižnica - centralna šola

Knjižničarka: Kristina Valant
tel.: 04/277 01 18

DELOVANJE ŠOLSKE KNJIŽNICE V ČASU UKREPOV ZA PREPREČEVANJE BOLEZNI COVID-19
Šolska knjižnica deluje tako, da se upošteva higienske ukrepe za preprečevanje širjenja virusa covid-19.

Vstopanje v knjižnico in gibanje po njej:

  • V knjižnico vstopajo le zdravi uporabniki.
  • Vstopajo posamično.
  • V knjižnici je potrebna uporaba mask.
  • Ob vstopu si razkužijo roke.

Vračanje gradiva

  • Gradivo se vrača knjižničarki, da označi vračilo.
  • Gradivo se dezinficira z UV lučko, zato karantena ni potrebna.

Izposoja gradiva:

  • Gradivo je za učence od 4. do 9. razreda prosto dostopno, vendar se izogibajte pretiranemu brskanju po policah in listanju knjig.
  • Za učence od 1. do 3. razreda bo izbor knjig za izposojo pripravljen na mizah.

Urnik izposoje:

  PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
predura 9. razred   6. razred 6. b 7. razred
1.          
2. 3. a        
3. 3. b 2. b 2. a   1. a, 1. b
glavni odmor 4. a 5. a 4. b 5. b  
4.          
5. 8. razred     6. c  
6. 6. a 7. razred 8. razred 9. razred  

Knjige lahko tudi naročite po e-pošti: kristina.valant@os-naklo.si. Iskat jih pridete v času odprtosti za posamezni oddelek oz. razred.


Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa. Namenjena je učencem, učiteljem in drugim delavcem šole. 

V knjižnici se zbira, hrani in izposoja knjižnično gradivo. V njej se opravlja vzgojno-izobraževalno delo v okviru izvajanja knjižnično informacijskega znanja. Imamo tudi učbeniški sklad, ki učencem omogoča izposojanje predpisanih učbenikov. Pred koncem šolskega leta so učenci in njihovi starši seznanjeni s seznamom potrebnega gradiva za naslednje šolsko leto. V začetku šolskega leta pa učenci učbenike iz učbiniškega sklada prejmejo v šoli.

Na centralni šoli vas bo v knjižnici pričakala knjižničarka Kristina Valant, ki vam bo tudi pomagala izbrati in najti pravo knjigo. Starši se lahko nanjo obrnete v zvezi z izposojo gradiva in učbeniškim skladom.


Na podružničnih šolah v Dupljah in Podbrezjah bodo knjižničarki Kristini pomagale razredne učiteljice.

Povezava na stran šolske knjižnice PŠ Duplje
Povezava na stran šolske knjižnice PŠ Podbrezje

 

    Seznam učnih gradiv in potrebščin za šolsko leto 2021/22  
    Navajanje literature  
    Navodila uporabnikom učbeniškega sklada  
    Preklic soglasja za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada  
    Soglasje za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada  
    UDK - univerzalna decimalna klasifikacija  
    Knjižnični red in pravila uporabe tablic  
V prilogi je naveden knjižnični red (članstvo, izposoja, zamudnina, bonton...) ter pravila pri uporabi računalnika v knjižnici.
    Priporočene knjige za otroke in mladino  
    Digitalna knjižnica Slovenije  
 
   
 
OŠ Naklo
 
 
domov | šola | dogodki | pouk | učenci | starši | zaposleni | vrtec