učenci  
 
 
 
 
 
  projekti  
  kotički učiteljev  
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Spletna učilnica Moodle
Twitter @OsNaklo
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Projekti  
   
  Predstavitev Labirinta spoznavanja  
 

Labirint spoznavanja izvajamo že drugo šolsko leto. Izhajamo iz vzgojnega načrta šole. Z Labirintom spoznavanja skušamo slediti ciljem in načelom, ki izhajajo iz tega, da izobraževanje v 21. stoletju temelji na štirih stebrih, ne le na učenju, da bi vedeli pač pa tudi na učenju, da bi znali delati, učenju, da bi znali živeti v skupnosti in na učenju se biti.

Labirint spoznavanja so sistematične dejavnosti, ki krepijo čustveno inteligentnost otrok, njihove socialne spretnosti, večajo njihovo samopodobo, strpnost, medsebojno spoštovanje in sposobnost sodelovanja.

Z njimi želimo znotraj celotnih oddelkov uresničevati zastavljene vrednote šole in prispevati k boljši razredni in šolski klimi.

Dejavnosti so tematsko določene in so pripravljene po triadah, s tem upoštevamo različno socialno zrelost otrok v določenih starostnih obdobjih, predznanje in izkušnje.

Tako enkrat mesečno namenimo razredno uro  za dejavnosti, zastavljene v projektu. Tematske razredne ure potekajo eno šolsko uro. Sodelavci iz svetovalne službe pripravijo gradivo za izpeljavo ure, v razredu pa razredniki z učenci izvedejo uro. Pripravljene dejavnosti potekajo v obliki socialnih in interakcijskih iger. Po igri poteka pogovor, ki je usmerjen v razmišljanje in občutenje vsebin.

Letošnjo šolsko leto želimo Labirint spoznavanja nadgraditi s tem, da bi dosegli vključenost  in sodelovanje staršev. S tem bi še bolj celostno pristopili k čustvenemu in socialnemu razvoju naših otrok. Mesečno  vas bomo seznanjali s temo in vsebinami, ki jih obravnavamo na tematski razredni uri. Na šolski internetni strani je odprt kotiček učiteljev Labirint spoznavanja, kjer vas bomo mesečno obveščali o temi tematske razredne ure ter podali izhodišča, literaturo in smernice za razgovor  z vašimi otroki doma.

     
 
 
 
 
     
   
 
OŠ Naklo
 
 
domov | šola | dogodki | pouk | učenci | starši | zaposleni | vrtec