učenci  
 
 
 
 
 
  projekti  
  kotički učiteljev  
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Spletna učilnica Moodle
Twitter @OsNaklo
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Projekti  
  ERASMUS +: Socialna vključenost in okolje (Social Inclusion through Environment)

S projektom »Social Inclusion through Environment« (»Socialna vključenost in okolje«) želimo učence opolnomočiti z znanjem in veščinami s področja socialne vključenosti  in okoljske ozaveščenosti.

K varovanju okolja prispeva vsak posameznik. Da smo lahko aktivni na področju okoljske problematike, potrebujemo ustrezne kompetence. Okoljska ozaveščenost je aktualna tema, a vendarle ne dovolj zastopana v našem vsakdanu. Enako kot za varovanje okolja je vsak posameznik odgovoren tudi za dobro počutje ostalih na šoli. Šole partnerice v projektu zaznavamo večje število učencev z učnimi težavami, učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja, učencev priseljencev.  S projektom želimo vplivati na vključenost vseh učencev v šolsko in tudi širše socialno okolje.

Partnerske šole v projektu so: KBS Nordhorn iz Nemčije kot koordinatorica, Grꬾnvangskolen z Danske, OGEC Notre Dame de Roc iz Francije in Osnovna šola Naklo. Projekt bo potekal dve leti z dvema izvedenima mobilnostma na leto.

Glavni cilji projekta so:
-    razvijati strpnost ter spoštovanje različnosti,
-    spoznati nove metode ter primere dobre prakse na področju socialne vključenosti,
-    raziskovati nove priložnosti za varovanje okolja,
-    izboljšati komuniciranje v angleščini in
-    izboljšati uporabo IKT-tehnologije. 
   
 
OŠ Naklo
 
 
domov | šola | dogodki | pouk | učenci | starši | zaposleni | vrtec