učenci  
 
 
 
 
 
  projekti  
  kotički učiteljev  
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Spletna učilnica Moodle
Twitter @OsNaklo
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Projekti  
  Labirint spoznavanja

V Labirint spoznavanja vstopamo že šesto šolsko leto. Naš cilj je še naprej s kontinuiranimi dejavnostmi znotraj celotnega oddelka uresničevati zastavljene vrednote šole (spoštovanje, poštenje, odgovornost, dobri medsebojni odnosi, pozitivna samopodoba, strpnost ter sodelovanje) in prispevati k boljši razredni in šolski klimi. Sledimo ciljem in načelom za izobraževanje v 21. stoletju, ki temeljijo na štirih stebrih, ne le na učenju, da bi vedeli, pač pa tudi na učenju, da bi znali delati, učenju, da bi znali živeti v skupnosti in na učenju biti/živeti.

Labirint spoznavanja so sistematične dejavnosti, ki krepijo čustveno inteligentnost otrok, njihove socialne spretnosti, večajo njihovo samopodobo, strpnost, medsebojno spoštovanje in sposobnost sodelovanja. Dejavnosti so tematsko določene in so pripravljene po triletjih, s tem upoštevamo različno socialno zrelost otrok v določenih starostnih obdobjih, predznanje in izkušnje. Dejavnostim enkrat mesečno namenimo eno razredno uro, ki traja celotno šolsko uro.

Sodelavci iz svetovalne službe pripravijo gradivo za izpeljavo ure, v razredu pa razredniki z učenci izvedejo uro. Pripravljene dejavnosti potekajo v obliki socialnih in interakcijskih iger. Po igri poteka pogovor, ki je usmerjen v razmišljanje in občutenje vsebin.

Tudi v letošnjem šolskem letu želimo Labirint spoznavanja nadgraditi s tem, da bi dosegli vključenost  in sodelovanje staršev, s čimer bi še bolj celostno pristopili k čustvenemu in socialnemu razvoju naših otrok. Mesečno tako starše preko šolske spletne strani seznanimo s temo in vsebinami, ki jih obravnavamo na tematski razredni uri.


 
 
  Labirint spoznavanja v šolskem letu 2011/12 - oktober: "Bodi dejaven"  
V oktobrski tematski razredni uri v okviru projekta Labirint spoznavanja smo se posvetili navadi "bodi dejaven" in spoznavali, kako smo lahko v našem ...
 
  Labirint spoznavanja - seznam prijetnih dogodkov  
V maju smo v 2. delu  Labirinta spoznavanja spoznavali, kako lahko s preprosto dejavnostjo, kot je zapis prijetnih dogodkov, dosežemo, da bolj ...
 
  Labirint sponavanja - optimistične misli  
V maju smo v okviru projekta Labirinta spoznavanja v 1. delu naučili, kaj so pesimistične in kaj so optimistične misli. Spoznavali smo, kako nam lahko ...
 
  Labirint spoznavanja - aprilska tematska razredna ura  
V aprilski tematski razredni uri v okviru projekta Labirinta spoznavanja smo se učili veščin pogajanja. Spoznavali smo, kako lahko v situaciji, ko ...
 
  Labirint spoznavanja - marčevska tematska razredna ura  
V marčevski tematski razredni uri v okviru projekta Labirinta spoznavanja smo se skozi igre in delavnice posvetili asertivnosti. Ugotavljali smo, kako ...
 
  Predstavitev Labirinta spoznavanja  
Labirint spoznavanja izvajamo že drugo šolsko leto. Izhajamo iz vzgojnega načrta šole. Z Labirintom spoznavanja skušamo slediti ciljem in načelom, ki ...
   
 
OŠ Naklo
 
 
domov | šola | dogodki | pouk | učenci | starši | zaposleni | vrtec