vrtec  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  dogodki  
 
 
  prehrana in zdravje  
 
 
 
 
  povezave s šolo  
 
 
  spletne povezave  
  vrtec.vasco.si 
Ministrstvo za šolstvo
Zavod za šolstvo
  Safe.si
Občina Naklo
Cobiss
Wikipedia
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Slovensko izob. omrežje
  Revija mama
  Revija otrok
  Ringaraja
  Bibaleze.si
  Bambino.si

 

 

 

 

 
  Obvestila  
Obvestila

Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam za šolsko leto 2021/2022

Spoštovani starši!

V času javnega vpisa novincev za šolsko leto 2021/2022, ki je potekal od 1. do 5. 3. 2021, je bilo v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, zato je v skladu z 20. členom Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 1002005-UPB2 s spremembami) in s 5. členom Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Ur. list RS, št. 17/2011 s spremembami) o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. 

Vrtec je glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca ter v skladu s prednostnim vrstnim redom odločil, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam (v prilogi).

Hvala vsem staršem, ki ste z vpisom v naš vrtec izkazali zaupanje v naše delo. Za dodatne informacije smo na voljo na telefonski številki 04 277 01 06 ali po e-pošti gabrijela.masten@os-naklo.si.

Z lepimi pozdravi.

Svetovalna služba vrtca


Priloga 1:

Vsa obvestila ...

 

 
OŠ Naklo
domov | šola | dogodki | pouk | učenci| starši | zaposleni | vrtec