vrtec  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  dogodki  
 
 
  prehrana in zdravje  
 
 
 
 
  povezave s šolo  
 
 
  spletne povezave  
  vrtec.vasco.si 
Ministrstvo za šolstvo
Zavod za šolstvo
  Safe.si
Občina Naklo
Cobiss
Wikipedia
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Slovensko izob. omrežje
  Revija mama
  Revija otrok
  Ringaraja
  Bibaleze.si
  Bambino.si

 

 

 

 

 
  Zaposleni v vrtcih  
Zaposleni v vrtcih - 2020/21

Ravnatelj: Milan Bohinec
Pomočnica ravnatelja in svetovalna delavka: mag. Gabrijela Masten
Svetovalna delavka in izvajalka dodatne strokovne pomoči: Andreja Hafner Krek
Organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima: Nina Marjanovič
Računalnikar: Marko Ribič


Vrtec Mlinček v Naklem

ODDELEK starost. obd. oblika oddelka normativ fleksibilni normativ
(+2)
ŠTEVILO OTROK vzgojitelj vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja
1 1. homogen (1-2 let)  9-12 12+2 10 Manica Torkar Jana Bajželj
2 1. homogen (1-2 let) 9-12 12+2 12 Saša Zupan Martina Grašič
3 1. homogen (2-3 let) 9-12 12+2 11 Špela Willewaldt Lana Kaštelan
4 1. homogen (2-3 let) 9-12 12+2 14 Nataša Medved Anja Pangeršič
5 1. homogen (2-3 let)  9-12 12+2 14 Patricija Mulej Perne Anja Jagodic
6 1.+2 kombiniran (2-4 let) 10-17 17+2 19 Petra Pičulin Vanja Igličar
7 2. homogen (3-4 let) 12-17 17+2 19 Nina Pirnovar Erika Gasar
8 2. homogen (4-5 let) 17-22 22+2 24 Jana Blaznik Aleksandra Šimenec
9 2. homogen (4-5 let) 17-22 22+0 22 Anja Zupan Suzana Horvat
10 2. homogen (4-5 let) 17-22 22+2 20* Saša Krenner Zorka Jereb
11 2. homogen (5-6 let) 17-22 22+2 23 Matjaž Zupin Muzik Žan Petric
12 2. homogen (5-6 let) 17-22 22+2 24 Jana Kogovšek Polona Šlegel

*V oddelek z znižanim normativom je vključen otrok s posebnimi potrebami, ki mu je dodeljena spremljevalka Mojca Novinec.

Dodatni strokovni delavki (za zagotavljanje sočasnosti): Majda Knific in Alenka Gabor
Vzgojiteljica z organizacijskimi nalogami (nadomeščanje vzgojiteljev) v Vrtcu Mlinček: Saša Zupan
Vzgojiteljica z organizacijskimi nalogami (nadomeščanje vzgojiteljev) v Vrtcu Jelka: Aleksandra Meglič

 

Vrtec Jelka v Dupljah

ODDELEK starost. obd. oblika oddelka normativ fleksibilni normativ
(+2)
ŠTEVILO
OTROK
vzgojitelj vzgojitelj predšolskih
otrok - pomočnik
vzgojitelja
1 1. homogen (1-2 let) 9-12 12+0 9 Tanja Žgajnar Sandra Mikulič
2 1. homogen (2-3 let) 9-12 12+0 10 Alenka Gašpirc Zorka Klemenčič
3 2. homogen (3-4 let) 12-17 17+2 18 Meta Šimnic Kelly A. Hanson,
Marina Ponjavić
4 2. homogen (5-6 let) 17-22 22+0 21 Aleksandra Meglič Klara Krivec

V vrtcu imamo še nekaj prostih mest, kamor bomo lahko sprejeli otroke (s čakalnega seznama), ki bodo starostni pogoj za vključitev v vrtec (11 mesecev) dopolnili med šolskim letom. Na čakalnem seznamu za 1. starostno obdobje je trenutno 15 otrok in 8 naknadno vpisanih otrok, ki še niso dopolnili starost 11 mesecev. Čakalnega seznama za 2. starostno obdobje nimamo.

OSTALI ZAPOSLENI
Administrativno-računovodski kader (v OŠ Naklo)
Poslovna sekretarka: Katja Rozman
Računovodkinja: Alenka Lopuh
Knjigovodsko-administrativne delavke: Marjana Logar, Nina Krivic, Tanja Zaletel

Razporeditev tehničnega kadra

DELOVNO MESTO Vrtec Mlinček Vrtec Jelka
kuharica,
pom. kuharice
Marta Bogataj, vodja kuhinje
Nina Hrgović, Barbara Oman,
Bernardka Vrevc, Darja Frelih
Helena Debeljak
Darja Frelih
čistilka Ruža Bogdanović, Mira Krejić, Marija Cof Veronika Trškan*
perica/likarica                                                           Anđelka Radić
hišnik/vzdrževalec Tomaž Bajželj Lovro Sušnik
Jože Perčič

*nadomeščanje: Jana Krsnik

Del zaposlovanja kadra je vezan na kombinacijo zaposlovanja v šoli in v vrtcu, saj je OE vrtec administrativno, organizacijsko ter pedagoško vezan na OŠ Naklo.

 
OŠ Naklo
domov | šola | dogodki | pouk | učenci| starši | zaposleni | vrtec