vrtec  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  dogodki  
 
 
  prehrana in zdravje  
 
 
 
 
  povezave s šolo  
 
 
  spletne povezave  
  vrtec.vasco.si 
Ministrstvo za šolstvo
Zavod za šolstvo
  Safe.si
Občina Naklo
Cobiss
Wikipedia
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Slovensko izob. omrežje
  Revija mama
  Revija otrok
  Ringaraja
  Bibaleze.si
  Bambino.si

 

 

 

 

 
  Svetovalna služba  
Svetovalna služba

V svetovalni službi so zaposleni psiholog Dimitrij Banda, ter specialne pedagoginje Tinka Bertoncelj, Andreja Hafner Krek in Špela Slabe. Svetujejo otrokom, učencem in staršem ter sodelujejo z vzgojitelji, učitelji in vodstvom zavoda pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela, načrtovanju in evalvaciji ter pri preventivnem delu.

Svetovalno delo z učenci med drugim zajema razgovore in pomoč učencem z različnimi težavami, pomoč v čustveni stiski, odpravljanje strahov, učenje empatije, izboljševanje pozornosti in povečevanje samozavesti, reševanje konfliktov, poklicno orientacijo, koordinacijo dela z nadarjenimi učenci ter delo s celotnim razredom (skupinska dinamika, preprečevanje konfliktov, medsebojno sodelovanje).

Svetovalno delo s starši učencev in njihovimi družinami med drugim zajema individualne razgovore s starši v zvezi z otrokovimi težavami, s poklicno orientacijo, prav tako pa tudi razgovore s starši učencev, ki kažejo znake nadarjenosti.

Za učence s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami imamo organizirano individualno in skupinsko pomoč ter dodatno strokovno pomoč, ki jo izvajajo Tinka Bertoncelj, Andreja Hafner Krek, Špela Slabe in Dimitrij Banda. V okviru te pomoči prilagajamo metode poučevanja in oblike dela z učenci, iščemo uspešne strategije učenja in jim nudimo  ustrezno strokovno pomoč. Cilj specialno-pedagoškega dela je, da so učenci učno uspešni in dobro vključeni v socialno okolje.

Na strani ZA UČENCE - svetovanje najdete nekaj nasvetov, idej, povezav ... naših svetovalnih delavcev.

 

Svetovalni delavci:

strokovni delavec
govorilna ura
sreda  
po_dogovoru  
torek  
predura  
sreda  
po_dogovoru  
 
po_dogovoru  

 

 

 

 

 
OŠ Naklo
domov | šola | dogodki | pouk | učenci| starši | zaposleni | vrtec