vrtec  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  dogodki  
 
 
  prehrana in zdravje  
 
 
 
 
  povezave s šolo  
 
 
  spletne povezave  
  vrtec.vasco.si 
Ministrstvo za šolstvo
Zavod za šolstvo
  Safe.si
Občina Naklo
Cobiss
Wikipedia
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Slovensko izob. omrežje
  Revija mama
  Revija otrok
  Ringaraja
  Bibaleze.si
  Bambino.si

 

 

 

 

 
  Vizitka  
Vizitka

ORGANIZACIJSKA ENOTA VRTEC (Vrtec Mlinček Naklo in Vrtec Jelka Duplje)
pomočnica ravnatelja in svetovalna delavka: mag. Gabrijela Masten
(telefon: 04 277 01 06, e-pošta: gabrijela.masten@os-naklo.si)
organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima: Nina Marjanovič
(telefon: 04 257 10 06, e-pošta: nina.marjanovic@os-naklo.si)
knjigovodja (plačilo vrtca, položnice): Marjana Logar
(telefon: 04 277 01 43, e-pošta: marjana.logar@os-naklo.si)
IBAN: SI56 0110 0600 8339 210
matična št.: 1193830000
ID št. za DDV: SI53817753

Vrtec Mlinček, enota v Naklem
naslov: Krakovo 73, 4202 Naklo
telefon: 04 277 01 00
oddelki/igralnice 1-6: 04 257 51 60
oddelki/igralnice 7-12: 04 257 51 70
e-pošta: vrtec.mlincek@os-naklo.si

Vrtec Jelka , enota v Dupljah
naslov: Sp. Duplje 2, 4203 Duplje
telefon: 04 257 14 64
e-pošta: vrtec.jelka@os-naklo.si


Ustanovitelj:
Ustanovitelj šole je Občina Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo. Zavod je bil ustanovljen 1. marca 1997 s sprejetjem Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Naklo.

Šolo upravljajo:
Šolo upravljata ravnatelj in svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja (David Celar, Nataša Zaletelj, Janko Jeglič), pet predstavnikov zavoda (Jana Ovsenik, Tanja Zaletel, Katja Lang, Tanja Kokalj, Jana Kogovšek) in trije predstavniki staršev (Klavdija Prevodnik, Anja Mihelič, Primož Tavčar).

Strokovni organi šole:

Strokovni organi šole so:

  • učiteljski zbor,
  • oddelčni učiteljski zbor,
  • razredniki,
  • strokovni aktivi.

Strokovna organa v vrtcu sta:

  • vzgojiteljski zbor in
  • strokovni aktiv vzgojiteljev.

 

 
 
OŠ Naklo
domov | šola | dogodki | pouk | učenci| starši | zaposleni | vrtec