vrtec  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  dogodki  
 
 
  prehrana in zdravje  
 
 
 
 
  povezave s šolo  
 
 
  spletne povezave  
  vrtec.vasco.si 
Ministrstvo za šolstvo
Zavod za šolstvo
  Safe.si
Občina Naklo
Cobiss
Wikipedia
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Slovensko izob. omrežje
  Revija mama
  Revija otrok
  Ringaraja
  Bibaleze.si
  Bambino.si

 

 

 

 

 
  Projekt Prva zaposlitev  

 

 

PREDSTAVITEV PROJEKTA/OPERACIJE
»Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«

Naš vrtec se je prijavil na javni razpis, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, in sicer: »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020« (v nadaljevanju PVZ) in smo bili izbrani za izvajanje projekta. Ta projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Namen in cilji projekta PVZ
Namen projekta je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu. Na razpis smo se prijavili z ustreznim izbranim kandidatom.

Pomočnik vzgojitelja začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in bo opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.

Delovno razmerje s pomočnico vzgojiteljice je sklenjeno od 15. 6. 2020 do 15. 12. 2020. Zaposlena je na projektnem delovnem mestu, in sicer s polnim delovnim časom.

Pomočnica vzgojiteljica opravlja delo v vrtcu pod strokovnim vodstvom in nadzorom vzgojiteljice (mentorice) ter pedagoškim nadzorom ravnatelja oz. pomočnice ravnatelja OŠ Naklo, OE vrtec.

Junij, 2020

 

ZAKLJUČEK PROJEKTA/OPERACIJEPRVA ZAPOSLITEVA-PVZ 2020

Delovno razmerje s pomočnico vzgojiteljice je bilo sklenjeno od 15. 6.2020 do 15. 11. 2020. Zaposlena je bila na projektnem delovnem mestu, in sicer s polnim delovnim časom. Po izteku pogodbe o zaposlitvina projektnem delovnem mestuje z OŠ Naklo sklenila novo pogodbo o zaposlitvi za obdobje enega meseca(do 15. 12. 2020).

Pomočnica vzgojiteljica je opravljaladelo v vrtcu pod strokovnim ravnatelja oz. pomočnice ravnatelja OŠ Naklo, OE vrtec. V času usposabljanja je pridobivalavzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravilavse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja. Uspešno je opravilavseh pet praktičnih nastopov. Dejavnosti je načrtovala na osnovi razumevanja otrokovih potreb in poznavanja njihovega razvoja. Z otroki je vzpostavila spoštljiv in prijeten odnos. Prepletala je vsebine vseh področij kurikuluma.

Uspešno je realizirala večino načrtovanih aktivnosti, ki so bile zapisane v načrtu usposabljanja. Nekatere aktivnosti se niso mogle realizirati oziroma so se prilagodile glede na epidemiološko stanje in so potekale v skladu z navodili pristojnih institucij.V času usposabljanja je kandidatka pridobivala kompetence na področju organizacije oddelka in celotnega vrtca. Samostojno je izvajala delo z otroki in aktivno sodelovala pri načrtovanju ter evalviranju dela v oddelku in vrtcu.

V času usposabljanja je spoznala različna dela v vrtcu. Pri svojem delu je pokazala veliko mero iznajdljivosti, prilagodljivosti, natančnosti, vztrajnosti, odgovornosti in samoiniciativnosti. Lepojesodelovala tudi s starši otrok in z vsemi zaposlenimi.

December, 2020

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 
 
OŠ Naklo
domov | šola | dogodki | pouk | učenci| starši | zaposleni | vrtec