učenci  
 
 
 
 
 
  projekti  
  kotički učiteljev  
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Spletna učilnica Moodle
Twitter @OsNaklo
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Kotički učiteljev  
  Šolski sklad

Šolski sklad je sklad, namenjen financiranju dejavnosti, ki niso sestavina dela vzgojno-izobraževalnega zavoda (VIZ) in se ne financirajo iz javnih sredstev. Njegovo poslanstvo je, da našim otrokom v skrbi za njihov uspešni razvoj omogoča boljše pogoje za izvajanje dejavnosti v vrtcu in šoli.

V 135. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju ZOFVI, Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) je določeno, da šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Šolski sklad Osnovne šole Naklo je na svoji seji dne 22. 5. 2008 ustanovil Svet Osnovne šole Naklo,, prva redna seja pa je bila v začetku oktobra 2008. Šolski sklad deluje v skladu s Pravilnikom o delovanju in organizaciji šolskega sklada Osnovne šole Naklo, ki si ga lahko ogledate na naši spletni strani.

Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole (predvidoma ravnatelj, računovodja in mentor šolske skupnosti). Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet šole. Mandat članov je dve leti z možnostjo ponovne izvolitve.

Finančna sredstva šolski sklad pridobiva iz prispevkov staršev in drugih občanov, donacij, zapuščin ter drugih virov, kot so dobrodelne prireditve. Vsak mesec mnogi starši vrtčevskih in osnovnošolskih otrok prispevajo »evro za  otroka« v sklad. S tem se kažeta solidarnost in volja staršev, da privoščijo otrokom še nekaj več. Priporočamo se našim zvestim in novim donatorjem. Vsi, ki bi želeli podpreti projekte šolskega sklada z donacijo, lahko prostovoljni prispevek nakažete na poseben namenski račun šolskega sklada – IBAN: SI56 0110 0600 8339 210, sklic: 00-2990001. Sredstva sklada so se in se bodo uporabljala izključno za projekte, namenjene našim otrokom. Šolski sklad o svojem poslovanju obvešča svet staršev in svet zavoda.

Upravni odbor je sklenil nadaljevati prakso, da finančna sredstva sklada porabi za projekte, ki so v dobro ne samo otrokom, ki so sedaj v naših vrtcih in šolah, temveč tudi tistim, ki prihajajo za njimi. Tovrstna poraba sredstev je tudi najbolj transparentna.

V zadnji mandatih so bila iz sredstev šolskega sklada v celoti ali deloma financirane naslednje investicije:
- igrala za igrišče pri PŠ Podbrezje,
- jadra pri OŠ Naklo in Vrtcu Mlinček,
- vozički za 6 otrok v Vrtcu Jelka in Vrtcu Mlinček,
- blazine za gimnastiko,
- semena, sadika in orodje za šolski vrt,
- predelava koša z regulacijo v telovadnici OŠ Naklo,
- skirojnice pri matični šoli in obeh podružnicah,
- ureditev učilnic na prostem,
- tobogan na igrišču OŠ Naklo .

Vabimo vas k ogledu vseh pridobitev v fotogaleriji 2020.

Anja Mihelič, predsednica UO Šolskega sklada OŠ Naklo
Naklo, oktober 2020


 
 
  Fotogalerija 2020 - investicije šolskega sklada  
Vabimo vas k ogledu vseh investicij OŠ Naklo, ki so bile v celoti ali deloma financirane iz sredstev šolskega sklada.
 
  Povzetek investicij šolskega sklada OŠ Naklo od začetka delovanja v oktobru 2008 do septembra 2016  
Upravni odbor ŠS šteje 7 članov (štirje predstavniki staršev in trije predstavniki zaposlenih), predsednik je vedno eden od staršev. Mandat traja 2 ...
 
  Poročilo o delu tretjega upravnega odbora  
Upravni odbor je sklenil nadaljevati prakso, da finančna sredstva sklada porabi za projekte, ki so v dobro ne samo otrokom, ki so sedaj v naših vrtcih in ...
 
  Dobili smo učilnico na prostem  
V soboto, 16. aprila 2011, smo na šolskem igrišču, v sklopu Eko dneva, slavnostno otvorili učilnico na prostem. Več o tem si lahko preberete na tej ...
 
  Zgodba naj se nadaljuje... (zaključna misel nekdanje predsednice šolskega sklada)  
Zaključila sem svoj dvoletni mandat kot predsednica Šolskega sklada Osnovne šole Naklo. Priznati moram, da sem ponosna na vse, kar smo dosegli, saj smo s ...
 
  Nova igrala v Dupljah  
Uspelo nam je! Uspešno smo zaključili že naš drugi projekt nakupa igral, tokrat v Dupljah.Šolski sklad je izbiral med mnogimi ponudniki in se odločil za ...
 
  Prvi projekt šolskega sklada uspešno zaključen  
V Šolskem skladu Osnovne šole Naklo smo zaključili svoj prvi projekt, in sicer nakup novih igral za otroke v Podbrezjah za  podružnično šolo. Z ...
 
  Zapisniki  
S klikom na spodnje priloge si lahko ogledate zapisnike v MS Wordu ali Adobe Readerju. Zapisniki sej četrtega upravnega odbora:1. seja - priloga 25 2. ...
 
  Pravilnik  
S klikom na spodnjo prilogo si lahko ogledate pravilnik v MS Wordu.
   
 
OŠ Naklo
 
 
domov | šola | dogodki | pouk | učenci | starši | zaposleni | vrtec